+420 605 571 390

Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí v železniční a silniční dopravě provozuji jako hlavní předmět činnosti podnikání od roku 2002.

S číslem osvědčení přepravy nebezpečných věcí v železniční dopravě 27 a silniční dopravě 1197.

Nabízené služby

Bezplatně na základě zaslaných vstupních údajů - registrace, posoudím zda máte povinnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ustanovit a nebo ne.

 1. Externí zabezpečení funkce bezpečnostního poradce pro přepravu a manipulaci nebezpečných věcí:

  • v silniční dopravě dle

   " Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. " – ADR
   Pro třídy nebezpečných věcí: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, a 9.

  • v železniční dopravě dle

   " Řádu pro mezinárodní železniční přeprav nebezpečných věcí. " – RID
   Pro všechny třídy nebezpečných věcí.

 2. Školení osob

  Školení osob podílejících se na přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí u subjektů, které dle zákonných norem bezpečnostního poradce ustanovit nemusí, ale mají za povinnost školení osob u svých zaměstnanců zajistit.

Vnitrostátní a mezinárodní přepravu nebezpečných věcí v kusové podobě

Pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, a 9.

Vozidly vybavenými povinnou výbavou stanovenou ADR.

bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí